Polisi Preifatrwydd


Pwy ydym ni

Ein gwefan yw: http://arcenterprises.co.uk.

Pa ddata personol rydym ni'n ei gasglu a pham rydym ni'n ei gasglu

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan rydym yn casglu'r data o’r ffurflen sylwadau, yn ogystal â chyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr y porwr (browser user agent string) er mwyn helpu i ganfod sbam.

Mae’n bosibl y darperir llinyn anhysbys o'ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) er mwyn i wasanaeth Gravatar allu gweld a ydych chi'n ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yn y fan hon: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo eich sylw, mae'ch llun proffil yn weladwy i'r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Os ydych chi'n lanlwytho delweddau i'r wefan, dylech osgoi lanlwytho delweddau gyda data lleoliad wedi'i fewnosod (EXIF GPS) wedi'i gynnwys. Gall ymwelwyr â'r wefan lawrlwytho a thynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau oddi ar y wefan.

  • Ffurflenni cysylltu
  • Cwcis

Wrth adael sylw ar ein gwefan, gallwch ddewis arbed eich enw, eich cyfeiriad e-bost a'ch gwefan mewn cwcis. Mae hyn er mwyn hwyluso defnydd o’r wefan ar eich cyfer chi, fel nad oes yn rhaid i chi fewnbynnu eich manylion eto pan fyddwch chi'n gadael sylw yn y dyfodol. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.

Os ewch i'n tudalen fewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac fe gawn wared arno pan fyddwch chi'n cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn sefydlu sawl cwci i arbed eich gwybodaeth mewngofnodi a'ch dewisiadau arddangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis dewisiadau sgrin yn para am flwyddyn. Os byddwch yn dewis “Cofiwch Fi”, bydd eich gwybodaeth mewngofnodi yn para am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o'ch cyfrif, fe gawn wared ar y cwcis mewngofnodi.

Os ydych chi'n golygu neu'n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol, ond yn hytrach mae’n nodi ID yr erthygl rydych chi newydd ei golygu. Mae'n dod i ben ar ôl 1 diwrnod.

Cynnwys wedi'i ymgorffori o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi'i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi'i ymgorffori o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd yn union â phe bai'r ymwelydd wedi ymweld â'r wefan arall.

Mae’n bosibl y bydd y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn ymgorffori olrhain trydydd parti, ac yn monitro eich rhyngweithio â'r cynnwys hwnnw, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â'r cynnwys sydd wedi'i fewnosod os oes gennych gyfrif a’ch bod wedi mewngofnodi i'r wefan honno.

  • Dadansoddeg
  • Gyda phwy rydym ni'n rhannu'ch data
  • Am ba mor hir rydym ni'n cadw eich data

Os byddwch yn gadael sylw, cedwir y sylw a'i fetadata am gyfnod amhenodol. Gwneir hyn er mwyn i ni allu cydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn lle eu dal mewn ciw cymedroli.

Ar gyfer defnyddwyr sy'n cofrestru ar ein gwefan (os oes rhai), rydym ni hefyd yn storio'r wybodaeth bersonol y maent yn ei darparu yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu, neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (oni bai am eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwyr gwefannau hefyd weld a golygu'r wybodaeth honno.

Pa hawliau sydd gennych chi dros eich data

Os oes gennych gyfrif ar y wefan hon, neu os ydych wedi gadael sylwadau, gallwch ofyn am dderbyn ffeil wedi'i hallforio o'r data personol sydd gennym amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata rydych wedi'i ddarparu i ni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae'n ofynnol i ni eu cadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch

Lle rydym ni'n anfon eich data

Mae’n bosibl y bydd sylwadau ymwelwyr yn cael eu gwirio drwy wasanaeth canfod sbam awtomatig.
Eich gwybodaeth gyswllt
Gwybodaeth ychwanegol
Sut rydym ni'n diogelu eich data
Pa weithdrefnau tor diogelwch (breach) data sydd gennym ar waith
Gan ba bartïon rydym ni'n derbyn data
Pa benderfyniadau/ proffilio awtomatig rydym ni’n ei wneud gyda data defnyddwyr
Gofynion datgelu rheoliadol y diwydiant