Amdanom Ni


Mae Dysgu’n Beth Gydol Oes

Sefydlwyd Arc Enterprises Cyf gan Shaun Casey a Dan Roberts, sydd â 50 mlynedd o brofiad o ddarparu hyfforddiant ac addysg allgymorth arloesol ar gyfer amrywiaeth o sectorau a chymunedau, yn ogystal â busnes, cysylltiadau cyhoeddus a phrosiectau rheoli.

Mae'r busnes yn flaengar yn eu gwaith, wrth wneud y cleient yn ganolbwynt er mwyn darparu amrywiaeth eang o raglenni hyfforddi a chymorth, gan gynnwys cymorth sgiliau, cynhwysiant digidol, mentora gyrfa a menter, rhaglenni galwedigaethol, hyfforddiant grŵp a chynlluniau dysgu unigol pwrpasol.